Privacy

Privacyverklaring Artist on the Road

Artist on the Road hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring kunt u nagaan hoe wij te werk gaan om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Contactgegevens:

Nieuw Zeelandweg 6-T

1045 AL Amsterdam

+31-(0)20-6824680

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Artist on the Road verwerkt enkel uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

Artist on the Road gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

De IP-adressen van bezoekers van https://www.artistontheroad.eu worden niet in een database op de server opgeslagen. Wel belanden de IP-adressen van bezoekers in de logbestanden en statistieken van genoemde website. Deze logbestanden worden echter na een aantal dagen verwijderd (maximaal 5 dagen) en zijn enkel bedoeld voor onze webhoster om eventuele technische problemen binnen de website te kunnen achterhalen.

Om uw privacy te kunnen waarborgen hebben wij een verwerkers overeenkomst afgesloten met het webhostingbedrijf waarmee wij samenwerken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Artist on the Road verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Contact met u opnemen, indien nodig, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het opstellen van een offerte
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Artist on the Road verwerkt tevens persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Artist on the Road bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Personalia: tot minimaal 7 jaar na de laatste verhuurdatum

Adres: tot minimaal 7 jaar na de laatste verhuurdatum

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Artist on the Road verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Websites derden

De website https://www.artistontheroad.eu bevat hyperlinks naar andere websites, waarvan Artist on the Road geen eigenaar is. Artist on the Road is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door desbetreffende websites met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij kunnen om deze reden niet garanderen dat desbetreffende websites op een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Alvorens u van desbetreffende websites gebruik wilt maken, adviseren wij u de privacyverklaring van betreffende sites te lezen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of over te dragen aan een derde. Dit kan na schriftelijk of digitaal verzoek.

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij desbetreffende persoonsgegevens kunnen verwijderen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Artist on the Road behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, raden wij u aan om onze privacyverklaring te lezen alvorens u van onze diensten gebruik wilt maken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Artist on the Road neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Artist on the Road wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.