Toestemmingsformulier

Met dit formulier geef ik Artist on the Road toestemming om gegevens van mij te bewaren conform het privacybeleid van Artist on the Road.

Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden:

 • Mijn toestemming geldt enkel voor de hieronder ingevulde gegevens.
 • Ingewonnen informatie zal vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.
 • Indien de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn, zal Artist on the Road deze niet registreren dan wel
  verwijderen.
 • Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven, of om alleen voor bepaalde delen
  toestemming te geven. Artist on the Road legt uit wat de gevolgen zijn, als ik (voor bepaalde)
  gegevens of personen geen toestemming geef.
 • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. (In sommige gevallen zal het intrekken van
  toestemming gevolgen hebben voor de verwerking van de offertes).

Toestemmingsverklaring

  Ik geef Artist on the Road toestemming om mijn gegevens te bewaren: